Basso sklaidos modelio kūrimas

Sukursime „gyvą“ Basso sklaidos¹ (tai Franko Basso Naujų ilgalaikio vartojimo prekių plitimo teorija) kompiuterinį modelį modeliavimo programa „AnyLogic“². Beje, nors gal ir skamba keistai, tačiau tam beveik nereikės mokėti programavimo kalbų ar turėti kokių nors kitų specialių informacinių technologijų įgūdžių.

Šį jau parengtą modelį tiesiog interneto naršyklės lange galite pasileisti ir valdyti, paspaudus paveikslėlį žemiau (modelis atsivers kitame naršyklės lango skirtuke).

Pastaba: kompiuterio naršyklėje  turi būti įdiegta Java įskiepis (plug-in), taip pat naršyklė gali paprašyti sutikimo paleisti šią programą. Naršyklė turi palaikyti Java – tai gali FireFox, MS Explorer, Safari (Google Chrome nepalaiko).

p25


Modelio kūrimas

Pagrindinės prielaidos:
– Laikoma, kad yra dvi gyventojų grupės: gaminio Potencialūs Vartotojai ir gaminio Vartotojai (t.y. tie, kurie jau įsigijo gaminį), jų bendras skaičius nekinta.
– Potencialūs vartotojai gali tapti vartotojais greičiu, pavadintu Įsigijimo Greitis, kuris priklauso nuo reklamos.
– Gaminys yra reklamuojamas visą savo gyvavimo ciklą, jos poveikį nulemia Reklamos Efektyvumo Koeficientas.

Pradinės reikšmės:
– Potencialių vartotojų skaičius – 10000
– Vartotojų skaičius – 0
– Reklamos efektyvumas – 0,011

Atsidarę programą, sukuriame naują modelį ir pavadiname jį Basso_sklaida.

p1a

Atsidarę sistemos dinamikos (System Dynamics) paletę, į modelį įkeliame du kintamuosius – pavadiname juos PotencialūsVartotojai ir Vartotojai.

p2a

Sukuriame vartotojų srautą, apibūdinantį, kaip potencialūs vartotojai virsta gaminio vartotojais.

p3a p4

p5

Pavadiname šį srautą ĮsigijimoGreitis.

p61

p7a

Potencialių vartotojų ir vartotojų skaičiaus kitimo laike diferencines formulės automatiškai pasikeis į: d(PotencialusVartotojai)/dt = -ĮsigijimoGreitis$

Įsigijimo greitis – greitis, kuriuo potencialūs vartotojai nutaria įsigyti tiriamą gaminį, jis neigiamas, nes potencialių vartotojų skaičius nuolat mažėja, jiems tampant vartotojais.

p8a

Vartotojų skaičiaus kitimo laike diferencines formulė pasikeis į: d(Vartotojai)/dt = ĮsigijimoGreitis$

Sukuriame parametrus BendrasVartotojųSkaičius ir ReklamosEfektyvumas ir įrašome jų reikšmes: Potencialių vartotojų skaičius pradžioje yra lygus bendram vartotojų skaičiui.

p10

p11

Nurodome pradinį potencialių vartotojų skaičių – gaminio atsiradimo momentu jis lygus bendram vartotojų skaičiui.

Jau įrašytų pavadinimų prisiminti nereikia – lauke pakanka paspausti Ctrl bei tarpą, ir pasirinkti reikiamą kintamąjį ar parametrą iš atsiradusio sąrašo.

p121

Įsigijimo_greitis = Potencialus_vartotojai * Reklamos_efektyvumas

p13

Nors modelis dar nėra baigtas, tačiau jau galima jį atsiverti tiesiog interneto naršyklėje ir stebėti Vartotojų ir Potencialių vartotojų skaičiaus kitimo dinamiką.

„Gyvą“ modelį galite pažiūrėti paspaudę paveikslėlį žemiau; norėdami matyti vartotojų skaičiaus kitimo grafikus, paspauskite jų kintamuosius pele, padidinkite lokalius geltonus langus ir pasirinkite grafikų piktogramą (lokalaus lango viršutiniame dešiniajame kampe, paveikslėlyje pažymėta žaliu rėmeliu).

p14a


Dabar kiek patobulinsime kompiuterinį modelį – pridėsime poveikį „iš lūpų į lūpas“.

Pagrindinės prielaidos:
– Laikoma, kad kiekvienas žmogus gali bendrauti su visais kitais žmonėmis
– Žmonių skaičius, su kuriais gali bendrauti per laiko vienetą (mūsų modelyje laiko vienetas – 1 metai), yra ribotas ir lygus Kontaktų_skaičiui
– Jei inovatorius susisiekia (bendrauja) su imitatoriumi (potencialiu vartotoju), pastarasis gaminį įsigyja su tam tikra tikimybe Įsigijimo_tikimybė.
– poveikio iš „lūpų į lūpas“ Įsigijimo_greitis = Potencialūs_vartotojai* Kontaktų_skaičius* Įsigijimo_tikimybė * (Potencialūs_vartotojai/ Potencialūs_vartotojai + Vartotojai).

Pradinės reikšmės:
– KontaktųSkaičius = 100
– ĮsigijimoTikimybė = 0.015

Modelyje pridedame parametrus KontaktųSkaičius, lygų 100 ir ĮsigijimoTikimybė, lygų 0.015.

p15

p16

Sukuriame du kintamuosius, kurie bus apskaičiuojami modelio veikimo metu:

Įsigyjimas dėl reklamos – ĮsigyjimasDėlReklamos ir
Įsigyjimas dėl poveikio iš lūpų į lūpas – ĮsigyjimasDėlAsmeniniųKontaktų

p17

p18

Pakeičiame ĮsigijimoGreitis formulę, nes dabar greitis priklausys ir nuo reklamos, ir nuo poveikio iš lūpų į lūpas.

p19

Pridėsime grafiką, vaizdžiai parodantį potencialių vartotojų ir vartotojų kitimą:

p20

bei grafiką, vaizduojantį Priėmimo dėl reklamos ir Priėmimo dėl poveikio iš lūpų į lūpas kitimą:

p22

p21

Bei valdymo elementą – mygtuką, kuris išjungs Įsigijimo dėl reklamos poveikį:

p23

Nustatome modelio veikimo laiką:

p24

Dabar galime paleisti modelį ir stebėti vartotojų skaičiaus kitimą, o paspaudus reklamos išjungimo mygtuką, stebėti, kaip tai paveikia gaminio plitimą:

Tiesiog naršyklės lange šį modelį galite pasileisti ir jį valdyti čia:

p25

Vartotojų skaičius didėja, o po to didėjimas lėtėja, mažėjant potencialių vartotojų skaičiui, ir grafikas įgauna S raidės formą.

Jei tik paleidus modelį paspausite ir reklamos sustabdymo mygtuką, antrajame grafike mėlyna „Įsigyjimo dėl reklamos“ kreivė nukris iki nulinės vertės, bet paties gaminio plitimo dinamikos tai nesustabdys – jį veiks pardavimai, nulemti poveikio „iš lūpų į lūpas“.

p26

Nors reklama ir sustabdoma, bet paties proceso tai jau nesustabdo.


Nuorodos

¹ Bass’s Basement Research Institute. The Bass model.

² Modeliavimo programos „AnyLogic“ interneto svetainė.