Basso sklaidos modelio kūrimas (tęsinys)

Dabar išnagrinėsime, kaip Įsigijimo greitis priklauso nuo Kontaktų skaičiaus.

Tam pridėsime eksperimento (galima laikyti, kad vienas modelio paleidimas, nustačius kitus parametrus – tai naujas eksperimentas) kitimo parametrą Kontaktų kitimo greitis.

p27

p28

Nurodykime, kad jis kinta nuo 0 iki 100, kitimo žingsnis – 10.

p29

Dabar kiekvieną kartą paleidus modelį – atliekant kitą eksperimentą, Kontaktų skaičius bus automatiškai pakeičiamas.

p30

Pridėsime duomenų rinkinį (Data Set) kuriame bus saugomos besikeičiančios Vartotojų skaičiaus kintamojo reikšmės.

p32

p31

Į eksperimento „Kontaktų kitimo greitis“ langą įkelkime duomenų rinkinį bei
Vartotojų skaičiaus priklausomybės nuo Kontaktų skaičiaus grafiką ir parinkime tokius šio grafiko nustatymus:

p33

Po kiekvieno naujo eksperimento paleidimo Kontaktų_Skaičius bus padidinamas 10-čia (keičiasi nuo 0 iki 100), ir kompiuterinis modelis apskaičiuoja vartotojų skaičiaus kitimą laike.

p34

Dabar galima paleisti eksperimentą:

p35 p36

O kaip šis kiek modifikuotas modelis atrodo „gyvai“ galite pamatyti tiesiog naršyklės lange:

p371


Taigi, buvo sukurtas kompiuterinis gaminio plitimo modelis. Ir tam nereikėjo didesnių programavimo žinių, gal tik išskyrus paskutinį grafiką, kuriame kaupiami skirtingų eksperimentų rezultatai ir kiek įmantriau pavaizduota galutinio vartotojų skaičiaus priklausomybė (pasibaigus modelio veikimo laikui) nuo kontaktų skaičiaus.

Dabar, kad modelis taptų interaktyvus ir valdomas iš interneto naršyklės, pridėsime galimybę keisti jo pagrindinius parametrus – potencialių vartotojų, poveikio „iš lūpų į lūpas“ (kontaktų skaičiaus ir gaminio įsigijimo tikimybės) bei reklamos efektyvumo reikšmes prieš paleidžiant šį kompiuterinį modelį.

Pridedame kintamąjį ir pavadiname jį vart_sk.

p38

Nurodome, kad jis bus valdomas slankikliu:

p39

O eksperimento lange nurodome, kad Bendras vartotojų skaičius turi būti lygus slankikliu įvestam kintamajam vart_sk:

p40

Lygiai taip pat pridedame ir kitus tris slankiklius likusiems kintamiesiems – Kontaktų skaičiui, Įsigyjimo tikimybei ir Reklamos efektyvumui įvesti.

Dabar kompiuterinį Basso sklaidos modelį galima atverti, paspaudus paveikslėlį žemiau – modelis atsivers kitame naršyklės lango skirtuke.

su_valdymu