Basso sklaidos modelis su sąveikaujančiais elementais – agentais (tęsinys)

Dar atliksime nedidelius pakeitimus, kurie modelį padarys funkcionalesniu ir artimesniu realioms rinkos sąlygoms: įvesime gaminio tarnavimo laiką bei konkurenciją tarp skirtingų tiekėjų.

Paprastai gaminiai turi savo tarnavimo laiką, po kurio nusidėvi ir vartotojas gali nusipirkti naują, iš to paties ar kito gamintojo.

Modelio pagrindiniame lange sukuriame dar vieną parametrą GaminioTarnavimoLaikas:

3_1

O vaizdavimo lange – kintamąjį gaminio_laik bei, sukūrę naują slankiklį jo valdymui, susiejame su šiuo kintamuoju.

3_2

Analogiškai kaip ir kitiems modelio valdymo kintamiesiems, nurodome, kad modelyje įvestas parametras GaminioTarnavimoLaikas yra lygus kintamajam gaminio_laik.

3_3

Dabar belieka kiek pakeisti vartotojų elgesį: nurodysime, kad pasibaigus gaminio tarnavimo laikui, vartotojai vėl virsta potencialiais vartotojais ir vėl gali įsigyti gaminį.

Tam pakanka nurodyti pereigą iš būsenos Vartotojas į būseną Potencialus vartotojas, kuri įvyksta, praėjus nustatytam gaminio tarnavimo laikui.

3_4

Čia būtų galima nustatyti, kad gaminys tampa nebetinkamas ne tiksliai pasibaigus jo tarnavimo ar garantiniam laikui, o kiek ankščiau ar kiek vėliau – taip, kaip ir būna realiame gyvenime. Pavyzdžiui, įrašius:  get_Main().GaminioTarnavimoLaikas * uniform(0.8 , 1.2);   būtų nustatyta, kad gaminys tampa netinkamas vartojimui su vienoda tikimybe intervale GaminioTarnavimoLaikas +- 20%: tai yra, jei numatytas tarnavimo laikas yra 5 metai, dalis gaminių pradės gesti jau po 4 metų, o visi taps nebetinkamais  po 6 metų.

Dar interaktyvumui padidinti sukuriame mygtuką ne tik reklamos išjungimui, bet ir įjungimui

3_5

ir turime dar labiau realybę atitinkantį gaminio sklaidos modelį.

Jį atsidaryti ir pasileisti, keičiant jo parametrus, galite paspaudę žemiau esantį paveikslėlį. Dabar pardavimai nesustos, nes nuolat atsiras naujų potencialių vartotojų.modelis

3_6