Basso sklaidos modelis su sąveikaujančiais elementais – agentais (tęsinys)

Dar sukursime konkurenciją tarp skirtingų gaminio tiekėjų.

Tam sukursime dar vieną vartotojų būseną – be dabar esančių Potencialių vartotojų ir Vartotojų, papildomą – Konkurentų gaminio vartotojų.

6_1

Tam pakanka nukopijuoti ir įklijuoti jau esančius būsenų diagramos elementus, pakeisti pavadinimus ir atitinkamai sujungti. Paprastumo dėlei reklamos efektyvumo, įsigijimo dėl asmeninių kontaktų bei gaminio tarnavimo laiko parametrus palikime tuos pačius, kaip ir pirmajam gaminiui.

6_2

Įsigijimo dėl asmeninių kontaktų būsenos pereigą dabar sukels žinutė „Pirk konkurento“:

6_3

6_4

Dabar Potencialūs vartotojai gali tapti arba vieno, arba kito  gaminio vartotojais ir gali būti trijose būsenose. Abu gaminio tiekėjai dalinsis tuos pačius potencialius vartotojus.

Tačiau konkurentai gali atsirasti ne tuo pačiu metu, todėl įvesime dar vieną parametrą – laiką, po kurio modelyje atsiras konkurentų gaminys. Tam pridėsime tarpinę būseną, kuriose naujo gaminio vartotojai turės „palaukti“, prieš tapdami jo vartotojais. Tą laiką pavadinsime KonkurentoAtsiradimoLaikas.

6_6

Parametrą KonkurentoAtsiradimoLaikas įvesti ir jo valdymą slankikliu galima sukurti lygiai taip pat, kaip ir parametrą GaminioTarnavimoLaikas. Nurodžius, pavyzdžiui, kad šis laikas lygus nuliui, abu gaminiai atsiras vienu metu, nurodžius kitą laiką, pavyzdžiui, 5 laiko vienetus (sakykime, kad tai 5 metai), antrasis gaminys rinkoje atsiras  vėliau, ir tuomet dalis vartotojų galės pradėti jį pasirinkti. Šie vartotojai modelyje bus nuspalvinami raudona spalva.

Dar šiek tiek pakeisime informaciją, rodomą grafikuose, ir į pagrindinį langą įkelsime piktogramą, vaizduojančią agentų  būsenas

asmuo1 – ją vieną kartą paspaudus pele, atsidarys lokalus langas su žmonių būsenos informacija, o dukart paspaudus pele, pakliūsime į konkretaus agento būsenos diagramos langą;  joje matysis, kaip, einant laikui, keičiasi jo būsenos. Esama būsena bus apibrėžta raudona linija:

3_7

Modelį paleisti ir jį interaktyviai valdyti galite, paspaudę žemiau esantį paveikslėlį. modelis

6_ekr