Geležinkelio sąstatų formavimo modelis

Šiame kompiuteriniame geležinkelio sąstatų formavimo modelyje atvykę traukinių sąstatai yra išformuojami, o vagonai nukreipiami į šalutinius sąstatų formavimo kelius – kiekvienas skirtingo tipo vagonas į skirtingą kelią. Atvykę traukiniai turi penkiolika skirtingo tipo vagonų.

Kuomet yra suformuojamas naujas geležinkelio sąstatas iš dvidešimties to paties tipo vagonų, jis yra nukreipiamas į išvykimo kelią.
Modelyje interaktyviai galima keisti parametrus – vidutinį sąstatų atvykimo laiką (jo pasiskirstymas yra eksponentinis) bei atvykstančio sąstato maksimalų ilgį. Jis padalintas į dvi dalis – atvykimo kelių ir išvykimo kelių, į kuriuos galima pereiti, paspaudus žalias rodykles.
Toks modelis, kurį nesunkiai galima pritaikyti konkrečioms stotims, leidžia įvertinti jų apkrovimą, naujo sąstato suformavimo laiką, vagonų prastovas.
Jame apskaičiuojamas vagonų laiko, praleisto formavimo keliuose, pasiskirstymas, ir nubrėžiama jo histograma – ji pradedama rodyti grafiškai, pirmam suformuotam sąstatui palikus stotį.

Šiame modelyje yra panaudota geležinkelio elementų biblioteka, leidžianti greitai sukurti eismo kompiuterinį modelį ir jo animaciją, įskaitant ir trimatę.

Modelis atsivers kitame naršyklės lange, paspaudus šį paveikslėlį:

stotis2

Video įrašas: taip atrodo trimatė modelio animacija, vaizduojama realiu laiku kartu su veikiančiu modeliu (veikia tik modeliavimo programoje):

 

Geležinkelio stoties modelio failas


Geležinkelio pervažos modelis

Šis modelis leidžia analizuoti geležinkelio pervažos pralaidumą, esant įvairiems automobilių ir traukinių srautų scenarijams. Jis sukurtas, pasinaudojant traukinių ir automobilių eismo elementų bibliotekomis – jau parengtais elementais, kurie sujungimi norimomis sekomis bei nustatomi jų parametrai, pavyzdžiui, automobilių atsiradimo modelyje dažnis, vidutinis greitis, judėjimo kelias, elemento grafinis vaizdas ir kita.

Šiame modelyje galima nustatyti vidutinį traukinių atvykimo laiką ir automobilių srautus.

pervaza1

Video įrašas: trimatė modelio animacija: