Mažmenininko modelis

Dabar sukursime skalbimo mašinomis prekiaujančio mažmenininko kompiuterinį modelį, susietą su gamybinio cecho modeliu. Tam gamybinio cecho modelyje sukursime naują aktyvų objektą – Mažmenininką.

m_1_11

Aktyvus objektas – vienas iš pagrindinių šios kompiuterinio modeliavimo programos komponentų. Šis pavadinimas yra atėjęs iš objektinio programavimo terminijos. Kiekvienas aktyvus objektas atitinka tam tikrą modeliuojamos sistemos loginę dalį – tai leidžia šias dalis modelyje išskirti, padalinti modelį į reikiamo detalumo lygius, sukurti jų tarpusavio ryšius, hierarchinę struktūrą, o tai tiek modelio kūrimo ir tobulinimo bei išplėtimo, tiek ir jo analizės etapuose  labai pagreitina ir palengvina darbą, nes jis tampa panašus į darbą su realia sistema.

Dabar modelyje turime du aktyvius objektus – prieš tai sukurtą gamybinio cecho modelį ir mažmenininko modelį, todėl atitinkamai pakeisime ir pirmojo pavadinimą – vietoj standartinio pavadinimo „Main“ jį pavadinsime Gamybiniu cechu.

m_1_2
Lygiai taip pat, kaip ir kuriant cecho modelį, įkelsime mažmenininko sandėlio planą.

m_1_3
Plane sukursime reikiamas zonas – sunkvežimių atvykimo, iškrovimo, krautuvų parkavimo, prekių paėmimo, bei polilinijomis nurodysime sunkvežimių ir krautuvų judėjimo trasas.

m_1_4

Jas visas pažymėję pele, sujungsime į grupę (paspaudus dešiniu pelės mygtuku, reikia pasirinkti „Grouping, Create a Group“) ir pavadinsime Sandėlio grupė.

m_1_5

Į modelį įkėlę dar vieną stačiakampį („Rectangle“, iš „Presentation“ paletės) sukursime  pravažiavimo zoną (ja galės judėti krautuvai tarp kairėje ir dešinėje esančių prekių saugojimo vietų ar stelažų) bei krautuvo paveiksliuką.

m_1_6

Iš gamybinio cecho modelio nukopijuosime ten esantį kintamąjį „metras“ bei dėžės paveikslėlį (juos abu išrinkti galima, laikant nuspaustą klaviatūros mygtuką „Ctrl“) ir juos įklijuosime į mažmenininko modelį.

m_1_71

Dar įkelsime elementą „Network“: nurodysime, kad sukurtų formų (stačiakampių ir polilinijų) grupė, pavadinta Sandėlio grupe, priklauso šiam tinklui.

Elementas „Network resource group“ apibūdina tinkle naudojamų resursus. Pavadinkime jį krautuvais, ir nurodykime tokius parametrus, kaip paveikslėlyje.

Jei reikš, kad tinkle bus 5 krautuvai, jie judės 1 m/s greičiu,  animacijai bus naudojamas įkeltas krautuvo paveikslėlis, o kuomet krautuvai neturės darbo, jie bus talpinami krautuvų parkavimo zonoje. Abu objektus reikia sujungti.

m_1_8

Elementas „Network storage“ skirtas sandėlio arba saugyklos modeliavimui. Jam reikia nurodyti tris zonas: įvažiavimo, pravažiavimo bei išėjimo. Paprastumo dėlei modelyje yra viena saugykla, jei jų būtų kelios, galima naudoti Įmonės bibliotekos („Enterprise library“) elementą „NetworkStorageZone“.

m_1_91

Saugyklos parametruose taip pat nurodome, kad yra 30 sandėliavimo vietų, jų gylis 15 pikselių, o prekės turi būti dedamos į saugyklos gardelės – saugojimo vietos – vidurį.

Iš „Enterprise library“ bibliotekos elementų sukursime tokią srauto diagramą, kuri valdys gaminių judėjimą saugykloje. Elementai, turintys priešdėlį „Network“, skirti modeliams, kurių elementai yra susiję – sudaro tinklą, kurti.

m_1_10

Šaltinio elemento parametruose nurodome, kad modelyje būtų  generuojami gaminiai, naudojant dėžės paveiksliuką, Gaminio įėjimo – jie patektų į tinklą („network“) ir būtų talpinami iškrovimo zonoje, o perkeliami į saugyklą, naudojant modelio resursus – krautuvus.

m_1_111

Saugojimo elementas („Delay“ – užlaikymas) gaminius saugykloje laikys nuo 20 iki 45 minučių, tikimybės pasiskirstymas „uniform“ reiškia stačiakampę tikimybės tankio funkciją – įvykis, kada gaminio saugojimo laikas baigsis, įvyks su vienoda tikimybe intervale tarp 20 ir 45 minučių. Maksimali talpa reiškia, kad jame bus galima užlaikyti neribotą objektų skaičių.

Paėmimo iš saugyklos objektas perkels gaminius į prekių paėmimo zoną, panaudojant krautuvus. Pakrovimo elementas modeliuoja laiką, reikalingą gaminiui paimti, šį laiką nustatome lygų vienai minutei.

m_1_12

modelisDabar galima paleisti modelį ir pažiūrėti, kaip jis veikia:

mazm_1