Tiekimo grandinė (tęsinys)

Dabar šiuos du kompiuterinius gamybinio cecho ir mažmenininko modelius susiesime: gamyba prasidėtų, gavus užsakymą, tuomet užsakytas kiekis būtų sunkvežimiais pristatomas mažmenininkui.

Į gamybinio cecho modelį įkelsime gamyklos piktogramą.

Kiekvienas aktyvus objektas gali turėti su juo susietą piktogramą (ikonėlę):  tuomet ši piktograma atsiras ir aukštesnio hierarchinio lygio objekte, jeigu tik jame yra įterptas šis objektas.

m_5_1

Lygiai taip pat sukursime ir mažmenininko piktogramą.

m_5_2

Abi šios piktogramos atsiras ir bendrame gamybininko ir mažmenininko modelyje – anksčiau sukurtame aktyviame objekte gamyb_mažm.

m_5_3

Į gamybinio cecho piktogramą įkelsime portą ir jį sujungsime su pakrovimo vietos srauto diagramos elementu. Pašalinimo elementą ištrinsime. Portas – tai objekto sąsajos elementas, leidžiantis jam keistis informacija su kitais modelio objektais.

m_5_4

Šis portas leis gamybinio cecho modelyje išsiųsti sunkvežimius su produkcija mažmenininkui.

Analogiškai papildysime ir mažmenininko modelį – jame sukursime portą, leidžiantį priimti iš gamybininko atvykusius sunkvežimius.

m_5_5

Dar reikia pakeisti eilutę diagramoje, valdančioje užsakymus –  dabar skalbimo mašinos bus pristatomos iš gamybinio cecho, o ne kuriamos automatiškai šaltinio elemento, kuris nebebus naudojamas.

m_5_6

Pakeisime skalbimo mašinų korpusų ir durelių generavimo greitį – nurodysime, kad jis būtų vidutiniškai 20-30 min. , t.y. vidutiniškai per 20 – 30 minučių vienas korpusas ir vienos durelės būtų siunčiamos į sandėlį.

m_5_7

Dabar galime sukurti sunkvežimių animaciją – nukopijuosime mažmenininko modelyje esantį sunkvežimį ir jį įkelsime į gamybinio cecho modelį.

m_5_8

Gamybinį cechą ir mažmenininko sandėlį sujungsime polilinija – keliu, kuriuo judės sunkvežimiai.

m_5_9

Sąryšis tarp gamybininko ir mažmenininko bus sukurtas, sujungiant jų portus ir įterpiant vėlinimo (Delay) elementą, kuris modeliuos laiką, reikalingą gaminiams pasiekti mažmenininką.

Sakykime, pristatymas trunka vieną dieną; nustatymas „Maximal capacity“ leis tuo pačiu keliu – polininija (nurodomu lauke „Shape animation guide) judėti keliems sunkvežimiams.

m_5_10

Pmodelisaleidus modelį (paspaudus paveikslėlį žemiau),  jame bus nesudėtinga tiekimo grandinė – keliu judės sunkvežimiai, pristatantys skalbimo mašinų partijas (viename sunkvežimyje – 10 skalbimo mašinų) į mažmenininko sandėlį.iliutr
Gali reikėti šiek tiek padidinti modelio veikimo greitį, kad sunkvežimiai atsirastų greičiau.

mazm_5