Tiekimo grandinė (tęsinys)

Kol kas skalbimo mašinos, pagamintos gamybiniame ceche, yra iš karto pristatomos mažmenininkui, kuomet tik pagaminama dešimties vienetų partija. Tačiau norėtume, kad gamyba prasidėtų, tik gavus užsakymą pagaminti ir pristatyti reikiamą skalbimo mašinų skaičių. Tam modelyje sukursime Java klasę (Java class), pavadindami ją „Užsakymas“ bei joje sukurdami lauką, kuriame bus saugomas mažmenininko užsakytų gaminio vienetų kiekis (tipas: int – integer, sveikas skaičius). Darant užsakymą, yra sukuriama Java klasės apraiška (instance) – tai tarsi jos kopija, kuri gali turėti individualias savybes, šiuo atveju – skirtingą vienetų kiekį.

m_6_1

m_6_31  m_6_2

Mažmenininko lange, jo piktogramoje (kuri užtikrina ryšį su „išoriniu pasauliu“- kitomis kompiuterinio modelio dalimis), įkelsime elementus „Enter“ ir „Port“, juos sujungsime: dabar bus galima pasiųsti mažmenininko užsakymus kitai modelio daliai, esančiai už mažmenininko ribų – šiuo atveju gamybiniam cechui.

m_6_4

Dar reikės pakeisti būsenų diagramos „patikrinti_atsargas“ logiką: reikia, kad užsakoma būtų mažmenininko nurodytas gaminių kiekis.

m_6_5

„nauji_užsak“ – tai ką tik pridėto „Enter“ elemento pavadinimas, metodas „take“ įterpia sukurtą užsakymą į srauto diagramą: tai yra užsakytas gaminių kiekis yra pasiunčiamas į portą „Užsak_išsiuntimas“ ir po to – į gamybinį cechą.

Dar reikia, kad šis užsakymas pasiektų gamybininką. Gamybinio cecho lange, gamyklos piktogramoje taip pat pridėsime portą bei „Sink“ elementą. Portas gaus užsakymus iš mažmenininko, o „Sink“ sukurs užsakytą skalbimo mašinų durelių bei korpusų kiekį (tam pridėsime dvi kodo eilutes, kaip parodyta paveikslėlyje), reikalingų šio užsakymo vykdymui – jų surinkimui pradėti, ir po to panaikins tą užsakymą.

m_6_6

Dabar belieka pakeisti ir srauto diagramos korpusų šaltinio ir durelių šaltinio nustatymus, kad jie sukurtų tiek korpusų ir durelių, reikalingų gamybai, koks yra užsakytas gaminių kiekis.

m_6_71

Dabar bendrame gamybininko ir mažmeninko modelio lange beliks sujungti užsakymo išsiuntimo ir užsakymo gavimo portus – modeliai taps susieti.

m_6_8

Taigi, kompiuterinis gamybinio cecho ir mažmenininko bendro darbo modelis sukurtas, panaudojant atskirus modelius kaip jo komponentus.  Panašiai galima į tokį modelį įtraukti ir kitus elementus, tiek žemesnio lygio, pavyzdžiui, jei reiktų detalaus gamybinio cecho sandėlio modelio, to paties lygmens – kitų gamintojų, tiekiančių komplektuojančias dalis, kitų pardavėjų, tiek ir aukštesnio – tai gali būti rinka, kurioje veikia gamintojas ir pardavėjas.

modelisModelį galima paleisti, paspaudus žemiau esantį paveikslėlį, o jame pasirinkus nuorodas „Gamyba“ ar „Mažmena“, pereiti į gamybinio cecho ar mažmenininko modelius ir juos interaktyviai valdyti.

mazm_7