Atgal Ar galima į Tvarkaraščių programą importuoti mokinių pasirinkimus

 

Iš Excel lentelės galima importuoti moksleivių pasirinkimus, seminarų pamokų skaičių per savaitę ir paskirti moksleivį į norimą seminaro grupę. Lentelė importavimui turi būti tiksliai tokio formato.

mok_imo1

Pastaba: Skaičiai 2, 1, 4 langeliuose reiškia atitinkamos disciplinos (dalyko) pamokų skaičių per savaitę.

Programoje reikia pasirinkti “Bylos, Importuoti, Importuoti iš laikinosios atminties.

mok_imp2

Pastabos:
Pasirinkite, kad importuojate mokinius.
Gali reikėti spustelėti stulpelio antraštes ir nurodyti, kas yra kuriame stulpelyje – mokinio vardas, klasė ar disciplina (reikia pasirinkti Seminaras (Disciplina eilutės antraštėje), jei programa nenustatys to automatiškai.
Rezultatas:

mok_imp3

Raudona langelių fono spalva reiškia, kad šioms pamokoms dar nėra priskirti mokytojai.
Pastaba: Programa dar paprašys patvirtinti, kad būtų įrašytos disciplinos bei klasės, jei jų dar nėra duomenų bazėje.
Dabar importuosime mokytojų pamokų informaciją. Pasirinkite duomenis iš Excel:

mok_imp4

Seminaro grupės numeris reiškia, kad, pvz., Mokytojas 1 turės 3 grupes mokinių, kurie lankys jo chemijos pamokas. Šį skaičių reikia nuspręsti, remiantis mokinių, užsirašiusių į šio mokytojo pamokas, skaičiumi.
Pastaba: Tarp klasių lentelėje tarpų neturi būti, t.y. 3A,3B (ne 3A, 3B)

Nepamirškite pažymėti, kad yra importuojamos pamokos ir pasirinkti reikiamas stulpelių antraštes.

mok_imp5

Paspaudus Importuoti, programa dar paprašys patvirtinti, kad norite į duomenų bazę įrašyti mokytojus ir seminaro grupių skaičių.
Rezultatas:

mok_imp7

Rožinė fono spalva reiškia, kad moksleiviai dar nėra paskirti į seminarų grupes.
Paspauskite mygtuką “Priskirti mokinius į seminarus”:
Rezultatas:
mok_imp8

Pasirinkus peržiūrą „Disciplinos stulpeliuose“:

Čia skaičiai prie disciplinos reiškia, į kurias seminaro grupes buvo paskirti mokiniai. Pavyzdžiui, Mokinys 3 paskirtas į 2-rą matematikos grupę, 1-mą istorijos bei 1-mą biologijos grupę.

 

Pavyzdžiui, 3A klasei bus sukurtos tokios seminarų pamokos:

mok_imp9

Pastaba: Standartinėje aSc Tvarkaraščiai programos versijoje būtina mokinius paskirti į seminarų grupes arba rankiniu būdu (paspaudus ant atitinkamos pamokos dešiniu pelės mygtuku seminarų lange), arba paspaudus mygtuką “Paskirti mokinius į seminarus”. Tada šie pasirinkimai yra fiksuojami ir mokinių pasirinkimai nebėra keičiami tarp seminaro grupių tvarkaraščio sudarymo metu.
Programos Pro versija, automatiškai sudarydama tvarkaraštį, gali perkelti mokinius į kitas seminarų grupes, todėl tvarkaraštis būtų su mažiau langų mokiniams.
Rekomendacijos:
Prieš kuriant tvarkaraštį su seminarų pamokomis (individualiais moksleivių pasirinkimais), papildomų sąryšių lange nustatykite, kad “Maks. langų per dieną skaičius” gali būti 2-4 ir “Pritaikyti pasirinktų klasių mokiniams”.

mok_imp10

O klasės apribojimų lange – “Pamokų laiko nustatymas: netolydus – ignoruoti klasės langus”, nes su individualiais pasirinkimais sudaryti tvarkaraštį be langų mokiniams dažnai yra neįmanoma.

mok_imp11