aSc_TT_logotipas

 

 

Duomenų įvedimas

arrow1 1. Mes turime mokytojų, klasių, kabinetų sąrašus kompiuteryje. Ar galima jų iš naujo neįvedinėti į programą?
arrow1 2. Kaip mokytojų, disciplinų, kabinetų, klasių sąrašus importuoti iš tekstinių ar Excel rinkmenų
arrow1 3. Kaip importuoti mokinių sąrašą į seminarų langą
arrow1 4. Ar galima į Tvarkaraščių programą importuoti duomenis iš Mimoza programos
arrow1 5. Ar galima į Tvarkaraščių programą importuoti mokinių pasirinkimus
arrow1 6. Ar galima įvesti kabinetus, jei tvarkaraštis jau sudarytas be jų
arrow1 7. Ar įmanoma nurodyti ateinančių mokytojų darbo dienas ir valandas
arrow1 8. Ar galima kabinetus priskirti tam tikroms kategorijoms
arrow1 9. Ar galima importuoti pamokas pagal klases

 


 

Bendri klausimai / Pamokų ar užsiėmimų išdėstymas tvarkaraštyje

arrow1 1. Ar galima sudaryti tvarkaraštį, jei pamokos mokykloje vyksta dviem pamainomis
arrow1 2. Kaip priskirti kabinetus mokytojams, o ne klasėms
arrow1 3. Kaip nurodyti programai kad kabinete vienu metu turi vykti užsiėmimai kelioms klasėms arba visai klasei ir kelioms kitos klasės grupėms ar pan.
arrow1 4. Ką daryti, kad padalinus klasę į dvi (ar kelias) grupes, joms pamokos vyktų vienu metu
arrow1 5. Kaip nurodyti, kad, pavyzdžiui, 10 A klasei matematika nebūtų paskutinė, arba būtų vėlesnė pamoka tik kartą per savaitę
arrow1 6. Kaip galima padaryti, kad programa sukurtų langų klasių tvarkaraščiuose
arrow1 7. Yra dvigubo ilgio matematikos pamoka, ir mes nenorime, kad ji vyktų penktadieniais. Kaip tai padaryti?
arrow1 8. Norėtume, kad kai kurių disciplinų pamokos lygiagrečioms klasėms vyktų viena po kitos, pavyzdžiui, 9a klasei pirma pamoka būtų fizika, o tuo pačiu metu 9b – chemija, o antroji pamoka 9a – chemija, o 9b – fizika. Tai patogu jeigu būna kontroliniai, arba kai prireikia sujungti dvi pamokas – tuomet nereikia keisti tvarkaraščio
arrow1 9. Kaip padaryti, kad kokios nors disciplinos pamokos visada būtų paskutinės, pavyzdžiui, jei tai fakultatyvinės pamokos, ir po jų pagrindinių pamokų tą dieną jau neturi būti
arrow1 10. Kaip nurodyti, kad programa pradžioje tikrintų ar nėra laisvas tam tikras kabinetas, o jei jis užimtas, tik tuomet parinktų kabinetą iš laisvų kabinetų sąrašo
arrow1 11. Kaip padaryti, jeigu reikia, kad pamokos, turinčios 2 savaičių ciklą, visada vyktų tuo pačiu metu (pvz. vieną savaitę Fizikos lab. darbai, kitą – Chemijos lab. darbai)
arrow1 12. Kaip padaryti, kad lygiagrečiose klasėse norimo dalyko (disciplinos) pamokos būtų tą pačią dieną
arrow1 13. Reikia, kad mokytojų perėjimas tarp skirtingų pastatų būtų tik kartą per dieną, per vieną iš pamokų (pvz. per pietų pertrauką)

arrow1 14. Nuolat kartojasi, kad lietuvių kalbos pamoka 8A klasėje vyksta vis pirmą pamoką. Kaip to išvengti?

arrow1 15. Kaip įvesti langą prieš pamoką: pavyzdžiui, fizinio ugdymo pamoka vyksta stadione, kuris yra toli nuo pagrindinio pastato, ir reikia laiko ten nuvykti

arrow1 16. Kaip neatskirti lygiagrečių klasių pamokų. Pavyzdžiui, kad Pilietiškumo pagrindai 8-oms klasėms būtų tą pačią dieną.

arrow1 17. Kaip padaryti, kad klasėms pamokos vyktų skirtingomis dienomis. Pavyzdžiui, anglų kalbos mokytojas moko 7-as ir 8-as klases. Reikia, kad vieną dieną pamokos būtų 7-oms klasėms, o 8-oms – kitą dieną.

arrow1 18. Kaip nustatyti, kad tam tikro dalyko pamoka galėtų vykti tik tam tikrą dieną. Pavyzdžiui: Chemija 8-oms ir 9-oms klasėms tik trečiadienį.

arrow1 19. Fizinis lavinimas 8-oms klasėms turi vykti kartu su 9-omis

arrow1 20. Reikia, kad plaukimo pamokos nevyktų vienu metu 7-oms ir 8-oms klasėms

arrow1 21. Kaip padaryti, kad viena klasė pagal dalyko pamokas nepralenktų kitos

arrow1 22. Ar galima nurodyti, kad dvigubo ilgio pamokos gali prasidėti tik per nelygines pamokas

arrow1 23. Matematikos pamoka gali būti tik iki fizinio lavinimo pamokos

arrow1 24. Ar galima padaryti, kad fizinio lavinimo pamokos salėje ir stadione vyktų skirtingomis dienomis, kad mokytojams nereiktų persirengti

arrow1 25. Ar galima, kad lygiagrečių klasių pamokos vyktų tą pačią dieną

arrow1 26. Informatikos pamokos yra 1 val. ir 2 val. trukmės. Kaip padaryti, kad 2 val. trukmės pamokos būtų tik antradienį ir trečiadienį.

arrow1 27. Yra viena Žmogaus saugos pamoka, ir reikia, kad ji vyktų vieną dieną

arrow1 28.  Ar galima padaryti, kad dviems klasėms pamokos baigtųsi tuo pačiu metu

arrow1 29.  Reikia, kad 8A ir 8B klasėms matematika būtų arba tą pačią dieną, arba eitų dvi dienas iš eilės

arrow1 30.  Kaip padaryti, kad vieną dieną nebūtų geometrija ir algebra, fizinis ir muzika

arrow1 31.  Reikia, kad mokytojas būtinai turėtų pirmą pamoką pirmadienį

arrow1 32.  Ar galima automatiškai sukurti langą mokytojui po tam tikros pamokos

arrow1 33. Kiekvieną pirmadienį vyksta mokytojų susirinkimas

arrow1 34. Kaip padaryti, kad tikyba vyktų tik penktadieniais, antroje dienos pusėje

arrow1 36. Kaip nurodyti, kad pasirenkamųjų dalykų pamokos būtų dienos pradžioje ar pabaigoje, o privalomųjų pamokų būtų griežtai nustatytas skaičius per dieną

arrow1 37. Reikia, kad mokytojas visą dieną dirbtų viename kabinete ir jam nereikėtų pereiti į kitą

arrow1 38. Sudarant tvarkaraštį, rekomenduojama, kad dienos pabaigoje (pvz., 7-os pamokos metu) nebūtų sunkių disciplinų. Tačiau mūsų mokykloje klasėms leidžiama ateiti į antrą ar trečią pamoką

arrow1 39_. Reikia, kad du mokytojai neturėtų pamokų tą pačią dieną

arrow1 40_. Mokytojas turi turėti pirmą pamoką

 

COVID-19 atvejai

arrow1 41_. Reikia, kad klasė po pietų turėtų tą pačią pamoką kaip ir prieš pietus

arrow1 42_. Pradinių klasių pamokų skambučių laikai (ir pertraukos) skiriasi nuo vyresnių klasių skambučių laikų

arrow1 43_. Skirtingų klasių pamokos prasideda 15 minučių skirtumu („kaskadinio“ tipo tvarkaraštis)

arrow1 44_. „Kaskadinio“ tipo tvarkaraštis (kitas būdas)


 

Rodymas / Spausdinimas

arrow1 1. Ką daryti, kad dienos tvarkaraštyje būtų eilutėse, o klasės – stulpeliuose (arba atvirkščiai)
arrow1 2. Ar galima padaryti, kad programa priskirtų sporto salei vienu metu ne daugiau nei 2 klases
arrow1 3. Ar galima tvarkaraščius atspausdinti Adobe Reader (pdf) formatu ir juos įdėti į internetą ar pasiųsti el. paštu?
arrow1 4. Ar galima spausdinti atskirus tvarkaraščius mokiniams
arrow1 5. Mūsų koledže mokytojai vadinami dėstytojais, klasės grupėmis, yra ir kitų terminų pakeitimų. Ar galima padaryti, kad programoje šie terminai būtų tokie pat, kaip ir mūsų naudojami
arrow1 6. Ar galima atspausdinti vienos klasės vienos grupės tvarkaraštį?


 

Besimokančiųjų pasirinkimai (profilinis mokymas)

arrow1 1. Ar programa tinka profilinio mokymo klasių tvarkaraščiams sudaryti
arrow1 2. Kokie būtų metodiniai patarimai, sudarant tvarkaraštį su profilinėmis klasėmis?
arrow1 3. Kaip į programą įvesti seminarus
arrow1 4. Kaip seminarus sudėti į tvarkaraštį
arrow1 5. Ar galima į Tvarkaraščių programą importuoti mokinių pasirinkimus
arrow1 6. Užsiėmimų importas aukštosios mokyklos atveju
arrow1 7. Kaip sujungti dvi seminarų grupes

 


 

Kita

arrow1 1. Kaip ištrinti visas mokytojo pamokas
arrow1 2. Reikia laisvų kabinetų ir laisvų mokytojų sąrašų