Atgal Ar galima įvesti kabinetus, jei tvarkaraštis jau sudarytas be jų

 

Taip, į programą įveskite kabinetų informaciją, nurodykite, kuriame koks mokytojas turi vesti pamokas.

Tada pasirenkame meniu “Aprašymai” ir paspaudžiame mygtuką  “Pakeisti”.

Pasirenkame reikiamas:

1. Disciplinas
2. Klases.
3. Mokytojus.
4. Pasirenkame “Pakeisti Kabinetai”, pažymime “Pridėti”, ir paukščiuką “Mokytojų kabinetai”.
Paspaudžiame mygtuką “Pakeisti”.

Tada grįžtam į tvarkaraštį, pasirenkame meniu “Tvarkaraštis”, paspaudžiame mygtuką “Priskirti kabinetus”.

Sudarytame tvarkaraštyje bus pridėti įvesti mokytojų kabinetai.

Analogiškai galima pridėti ir kitų tipų kabinetus – klasių savus, disciplinų (dalykų) ar bendrus, arba pridėti pavienius kabinetus.


Panašiai galima ir pakeisti jau įvestus kabinetus. Pavyzdžiui, mokytojo Jonaičio pamokos vyksta 101-ame kabinete, bet šį kabinetą pradėjo remontuoti, ir reikia, kad pamokos vyktų ne 101-ame, o 201-ame kabinete.
Tuomet ketvirtame žingsnyje reikia pasirinkti burbuliuką ne Pridėti, bet Pakeisti.

Pastaba: šis pakeitimas galios jau įrašytoms pamokoms, bet ne toms, kurias jūs įrašysite (įvesite į programą) vėliau.