Atgal Kokie būtų metodiniai patarimai, sudarant tvarkaraštį su profilinėmis klasėmis?

 

Jeigu daug mokinių pasirenka tą pamoką, pvz. pusė 12a, pusė 12 b, geriau klasę padalinti į grupes ir pamoką įvesti kaip paprastą pamoką, o ne seminarą.

Jei pamokos gali vykti vienu metu (pvz. dalis kelių klasių mokinių pasirenka biologiją, kita – chemiją, trečia – fiziką), ją geriau įvesti kaip jungtinę pamoką, paskiriant tris mokytojus (pamokos kortelė turės kelių spalvų, atitinkančių mokytojų spalvą, įstrižas juostas).

Tai yra reikia stengtis, kad seminarų pamokų būtų kiek galima mažiau.

Tada pamėginkite sudėti seminarus rankiniu būdu, laikant nuspaustą klavišą “Ctrl” – tada programa į tą patį laiką įdės ir kitus seminarus, kurie gali vykti tuo pačiu metu.
Dedant seminarus, jeigu leidžiama funkcija “Perskirstyti mokinius seminarų grupėse”, ją paleisti.

Sudėtus seminarus užrakinkite, ir leiskite programai sudaryti likusį tvarkaraštį.

Kitas variantas būtų sudėti ir užrakinti tik tuos seminarus, kurie susideda iš daug mažų juostelių, arba ir visai seminarų nerakinti, tik prieš leidžiant automatinį generatorių sudėti seminarus rankomis, ir, kur tik programa leis, įvykdyti komandą “Perskirstyti mokinius seminarų grupėse”.

 

Prieš kuriant tvarkaraštį su seminarų pamokomis (individualiais moksleivių pasirinkimais), papildomų sąryšių lange nustatykite, kad “Maks. langų per dieną skaičius” gali būti 2-4 ir “Pritaikyti pasirinktų klasių mokiniams”.

mok_imp10

O klasės apribojimų lange – “Pamokų laiko nustatymas: netolydus – ignoruoti klasės langus”, nes su individualiais pasirinkimais sudaryti tvarkaraštį be langų mokiniams dažnai yra neįmanoma.

mok_imp11