Atgal Norėtume, kad kai kurių disciplinų pamokos lygiagrečioms klasėms vyktų viena po kitos, pavyzdžiui, 9a klasei
pirma pamoka būtų fizika, o tuo pačiu metu 9b – chemija, o antroji pamoka 9a – chemija, o 9b – fizika. Tai patogu jeigu būna
kontroliniai, arba kai prireikia sujungti dvi pamokas – tuomet nereikia keisti tvarkaraščio.Šioms disciplinoms reikėtų užduoti po dvi papildomas pamokų tarpusavio ryšio sąlygas:
Pvz. 9-oms klasėms fizika:
1. Maksimalus dienų per savaitę skaičius:  2 (turi būti lygus pamokų skaičiui per savaitę)
Ir pasirinkti reikiamą discipliną, klases, mokytoją.

blokai_po_du

2. Maksimalus langų per dieną  skaičius – 0.
Pasirinkti reikiamą discipliną, klases, mokytoją.
blokai_po_du1

Abiem atvejais paukščiukais pažymėti visą laiko pozicijų lentelę.

Programa tuomet dėlios pamokas taip: pavyzdžiui, pirmadienį antra pamoka 9a ir trečia 9b – fizika, trečiadienį fizika
– pirma 9b ir antra 9a. Tai yra tarp fizikos pamokų 9-oms klasėms nebus langų, jos seks viena po kitos.
Tas pačias sąlygas užduoti ir chemijai.


Galima pamėginti ir kitą būdą – 9-oms klasėms sukurti fizikos ir chemijos dvigubo ilgio pamokas, joms priskirti du mokytojus ir du kabinetus.  Tuomet programa dės šias pamokas į blokus po dvi valandas abiems klasėms, ir pirma iš jų galės būti fizika 9a ir chemija 9b, o antrą valandą – chemija 9a ir fizika 9b.

dviguba_disciplina1