Atgal Kaip sujungti dvi seminarų grupes

 

Yra dvi kūno kultūros užsiėmimų grupės, jas veda du skirtingi dėstytojai, kiekviena grupė turi 2 valandas per savaitę.

Kai kurie studentai pasirinko A lygio kursą (4 valandas per savaitę), o kai kurie pasirinko B lygio kursą (2 valandos per savaitę)
Tai yra A lygio studentai turi dalyvauti abiejose grupėse.

Galima sukurti dvi disciplinas, pvz., FL_A ir FL_B.

Ir sukurti tokias seminarų pamokas:
FL_A, 2 valandos per savaitę, Mok_1,
FL_B, 2 valandos per savaitę, Mok_2.
Ir joms – po vieną seminaro grupę.

Sakykime, į vieną grupę užsiregistravo 3 studentai (A lygis), į kitą – 5 (3 + 2) studentai (A ir B lygiai):

 

Tvarkaraštis studentams atrodytų taip:

 

Jei apjungtume šias grupes, nurodant, kad pamokos abiems grupėms turi vykti tuo pačiu laiku.

Programa pamokas sudėtų taip, kad jos vyktų kartu: