Optimizacijos su programa OptiCut pavyzdys

Sakykime, reikia optimizuoti faneros lakštų supjaustymą taip, kad liktų kuo mažiau atliekų. Turime 3050 mm x 1 850 mm dydžio ir  19 mm storio faneros lakštus. Faneros kaina – 20 €/m². Gaminiui mums reikia tokių dydžių faneros dalių, viso 24 vienetų:

Aukštis, mm Plotis, mm Kiekis, vnt. Medžiaga
1750 870 2 Fanera, 19 mm
1280 700 1 Fanera, 19 mm
1250 610 4 Fanera, 19 mm
648 375 10 Fanera, 19 mm
460 400 7 Fanera, 19 mm

 

1. Medžiaga

Pirmiausia į programą įveskime turimą medžiagą – faneros lakštus. Tam pasirinkite meniu komandas „Stock“ (atsargos), „Panels materials“ (lakštų medžiaga), paspauskite mygtuką „New“ (nauja) ir įveskite informaciją apie medžiagą:
OptiCut_pvz_1

Pavadinkime šią medžiagą programoje Faniera_19 (Faneros lakštai, 19 mm storio). Sakykime, pjovimo kaina – 2 Lt/m.
Paspauskite mygtuką OK.  Pasitikrinkime, ar nustatyti reikiami matavimo vienetai – meniu komandomis „Tools“ , „Units“ pasirinkime matavimo vienetą – milimetrus.

 

2. Medžiagos išmatavimai

Po to į programą reikia įvesti turimų lakštų dydį ir jų kiekį. Pasirinkite meniu komandą „Stock“ (atsargos), „Edit panels“ (redaguoti lakštus). Atsidariusiame lange prie „Materials display“ pasirinkite ką tik įvestą medžiagą (Faniera_19), paspauskite mygtuką „New“ ir įrašykite informaciją apie turimą fanerą: lakšto aukštį (3050), plotį (1850), kiekį (galima paukščiuku pažymėti Unlimited – neribotas kiekis).

OptiCut_pvz_2

Kraštų apipjovimo plotį (Trim cuts) nurodykime lygų 0 mm.

 

3. Pjovimo informacija

Pasirinkite „File“, „New Panel cutting list“ (nauja lakštų pjovimo lentelė) ir paspauskite mygtuką „New“. Tuomet įveskite pirmą reikiamą dydį iš pjovimo lentelės:

Height

Aukštis, mm

Width

Plotis, mm

Quantity

Kiekis, vnt.

1750 870 2

Įrašę pirmą dydį, pasirinkite reikiamą medžiagą – Faniera_19 (prie „Material“), „Grain direction“ turi būti pasirinktas „No“. Šie du parametrai bus automatiškai pakartoti kitose eilutėse (kitiems reikiamiems dydžiams).

OptiCut_pvz_3

Tada vėl paspauskite mygtuką „New“ ir įveskite antrą reikiamą dydį (1280×780) ir kiekį, po to analogiškai – likusius tris.

OptiCut_pvz_4

Paspauskite OK.
4. Parametrų nustatymas

Pasirinkite „Optimization“, „Optimization Parameters“ ir nustatykite tokius parametrus:
– Kerf Thickness (pjūvio plotis) : 4 mm.- Trim Cuts (Height & Width) (kraštai – aukštis, plotis): 0 mm.- Optimization Mode (optimizacijos būdas) : Fast arba Advanced 2.- First Cut Direction (pirmojo plovimo kryptis): Indifferent (nesvarbi).

OptiCut_pvz_5

Paspauskite OK.

5. Optimizacija

Norėdami pradėti optimizaciją, pasirinkite komandas „Optimization“, „Optimize“ arba paspauskite krumpliaračių piktogramą: . Pasirodys pranešimas, kad optimizacija pradėta. Jos trukmė priklauso nuo kompiuterio greičio, tačiau šiuo paprastu atveju neturi trukti ilgiau nei keliolika sekundžių.  Programai baigus skaičiavimus, bus sukurtas išpjovimo planas – visos 24 reikiamo dydžio dalys bus išdėstytos dviejuose faneros lakštuose taip (jei buvo pasirinktas „Advanced 2“ būdas), pilka spalva pažymėti liekantys gabaliukai:

OptiCut_pvz_6

OptiCut_pvz_7

Gautą pjovimo optimizavimo rezultatą galima išsaugoti kompiuteryje arba atsispausdinti, įskaitant ir visą techninę informaciją, darbo kainas, likučių kiekį.

OptiCut_pvz_8